Gruppbiljetter

Bokning
Bokning av grupper sker via mail till bokningar@eksjotattoo.se

Priser
Kvällsföreställning: 540, 390 respektive 340 kronor för prisklass 1, 2 respektive 3
Eftermiddagsföreställning: 390, 290, 250 kronor

Grupprabatter
Vid bokning av 10–20 biljetter lämnas rabatt med 10 %. Vid bokning av 20 biljetter eller fler lämnas rabatt med 15 %.

Orderbekräftelse
Bokning bekräftas med orderbekräftelse via mail med uppgift om vald föreställning, antal och typ av biljetter, placering på arenan, pris, betalningsvillkor med mera.

Avbokning
Avbokning kan ske till bokningar@eksjotatto.se utan kostnad för beställaren så länge ingen fakturering skett.

Fakturering
Fakturering sker genom Eksjö Kommun 60–90 dagar före evenemanget. Om bokning görs senare sker fakturering i anslutning till utsändande av orderbekräftelse.

Betalningsvillkor
Fakturorna förfaller till betalning 20 dagar efter utställd faktura.

Biljetter
Biljetter översändes till beställaren då betalning mottagits.

Återbetalning ej sålda biljetter
Ej sålda biljetter ska rapporteras till bokningar@eksjotattoo.se senast 10 dagar före aktuell föreställning. Återbetalning sker med 80 % av erlagt pris.

Komplettering med fler biljetter
Komplettering kan göras fram till två dagar före aktuell föreställning. Biljetter erhålls med bästa möjliga placering i förhållande till tidigare bokningar.