Vår musikaliske ledare har ordet

Så är det dags igen!

Det känns festligt och inspirerande att än en gång vara beredd att presentera och erbjuda upplevelsen av Eksjö International Tattoo. Att Eksjö kan producera ett internationellt event av detta slag vartannat år är enastående. Den ”mångnationella familjen” av tattoon är spridd över hela världen från Seoul, Sydkorea i  öster till Norfolk, Virginia, USA i väster och från Sydney, Australien i söder till, ja just det, Eksjö, Sverige i norr.  Bara för att nämna några platser där Tattoon liknande vårt är etablerade. Inte att förglömma platser som Basel, Edinburgh, Moskva, Rotterdam, Berlin och Oslo här i Europa. Eksjö International Tattoo tillhör denna illustra samling!

Vi kommer att under föreställningens gång få uppleva och ta till oss intryck av klingande blåsmusik, spännande koreografiska rörelser till taktfast musik frän olika länder, säckpipsmusik inte att förglömma och denna gång även en välrenommerad solist. Naturligtvis finns ungdomen representerad, ungdomen som är framtiden även för en sa traditionsmättad musikform som musikkårens och blåsorkesterns. Inte alla tattoon är utomhus och därmed inte i en så speciell miljö och omgivning som Eksjö torg utgör. Vi är privilegierade att under några, förhoppningsvis regnfria, vackra och sköna augustidagar fa njuta av den gemenskap och närhet som den omgärdade rektangulära yta vår arena utgör. Detta utomhusrum samlar på ett speciellt sätt medverkande artister och åskådare till en slags gemenskap som manifesteras tydligt inte minst under programmets final. Alla vi närvarande skapar tillsammans den speciella atmosfär och känsla som en tattooföreställning frambringar. Det är allas var erfarenhet som i ett antal ar varit med om detta. Vi tror på det samma i år. Min förväntan är stor, hoppas Du känner sa också. Välkommen!

Torgny Hanson, musikalisk ledare för Eksjö International Tattoo sedan 2008