Projektledaren har ordet

Tattoo är en musikalisk föreställning med militära förtecken. Begreppet tattoo och tapto hör ihop. Tapto är den signal som ges da soldater ska gå till sin kasern eller bivack för natten. Ursprungligen var det en order från marketenterskan att sätta tappen i tunnan. Signalen ges med trumpet eller trumma. Stort tapto – ursprungligen kopplat till militära ceremonier – har inspirerat till vara dagars tattoo. Musikkårer i vackra uniformer rör sig i avancerad exercis i en ljussättning som framhäver elegansen i framträdandet. Varje musikkår visar upp sig i ett eget program och det hela avslutas traditionsenligt med att alla bildar en gemensam musikkår. Ett äkta tattoo börjar i dagsljus och slutar när mörkret faller.

Thomas Samuelsson, projektledare för Eksjö International Tattoo