Säckpipor och dragspel tillsammans med militära toner under årets Eksjö International Tattoo

Under Eksjö International Tattoo bjuder skickliga musiker, såväl amatörer som
professionella, från olika länder och i olika åldrar, på en variationsrik musikupplevelse med hög kvalitet. I årets upplaga av evenemanget kommer vi förutom toner med militära förtecken att få ta del av både säckpipor och dragspel.

Programmet för Eksjö International Tattoos sätt samman av Torgny Hanson, konstnärlig ledare och Thomas Samuelsson, projektledare för evenemanget.
– Alla detaljer kring deltagande orkestrar och föreställningens innehåll är inte helt klara än, men förutom Hans Majestet Kongens Garde och Hemvärnets Musikkår Eksjö så kan vi nu meddela att även Marinens Ungdomsmusikkår, Brunswick Accordion Band och Southern Highlanders Pipes & Drums är klara för årets Eksjö International Tattoo, berättar Thomas.

Marinens Ungdomsmusikkår
Marinens Ungdomsmusikkår bildades år 2002 i samarbete med Marinens Musikkår och dåvarande Försvarsmusikcentrum. Kåren har erkänts som en musikkår med god musikalisk kvalitet och förmåga. Kåren arbetar mycket för att underlätta utbyte mellan musicerande ungdomar och olika musikkårer med syfte att främja svensk militärmusiktradition och svensk blåsmusiktradition.
– För oss är det naturligt att ungdomen ska finnas representerad i programmet. Det är de som är framtiden för musikkårerna och blåsmusiken. Vi har därför som motto att alltid ha med en ungdomsmusikkår för att bidra till att entusiasmera våra ungdomar, förklarar Thomas.

Brunswick Accordion Band
Brunswick Accordion Band är en dragspelsorkester som kommer från fiskebyn Annalong på Nordirland. Orkestern bildades 1958 och har under de senaste åren vunnit flera tävlingar på Irland och i Storbritannien. Orkestern, som idag består av 35 medlemmar, deltar årligen i cirka 25 marscher och 10 konserter.
– Brunswick Accordion Band tror vi kommer att vara ett spännande inslag som bryter av det traditionella innehållet vid ett tattoo. Jag tror att publiken verkligen kommer att uppskatta deras spelskicklighet och den musikupplevelse de bidrar med, berättar Thomas.

Southern Highlanders Pipes & Drums
Southern Highlanders Pipes & Drums, som kommer från södra England, återvänder till Eksjö International Tattoo med sina säckpipor och trummor. Southern Highlanders Pipes & Drums spelar en traditionell musik som vanligtvis förknippas med militära säckpipeorkestrar vid skotska regementen. Orkestern bestar av amatörmusiker i varierande åldrar och som kommer från alla delar av Storbritannien.
– Säckpipor hör till ett tattoo och när vi fick frågan från Southern Highlanders Pipes & Drums om de kunde få komma tillbaka till Eksjö International Tattoo så nappade vi på det direkt. De är en väldigt skicklig och spelglad säckpipeorkester, menar Thomas.

Gå tillbaka